Vräkning

Nödutflyttning orsakar ofta mycket stress och oro. Dina hushållseffekter måste flyttas till en annan plats så snabbt som möjligt. Ett brådskande drag kommer ofta oväntat, så du har inte riktigt kunnat förbereda dig för det. Ett exempel på en nödåtgärd är om ditt hem har blivit obeboeligt på grund av vatten- eller sotskador efter en brand. I detta fall måste hushållens effekter flyttas så snart som möjligt för att förhindra ytterligare skador.

Det är också möjligt att du kommer att behöva hantera en husutkastning efter döden eller efter konkurs. I det här fallet är det möjligt att behöva flytta från huset omedelbart.

För kunder som måste hantera ett brådskande drag är flytten ofta fruktad, men för oss som skiljer det sig inte från någon annan flytt. Vi har mycket erfarenhet av vräkningar och förstår bättre än någon vad detta betyder för dig. Vi stöder dig och hjälper dig med dina tillhörigheter till ditt nya boende så snabbt som möjligt. Fråga utan skyldighet vad din brådskande omlokalisering ska kosta och vad alternativen är.

Fördelar med att flytta snabbt

Egenskapen för en nödsituation är att den kan realiseras inom en mycket kort tidsperiod. Det kan ses som en fördel att du snabbt kommer till den nya platsen med alla dina tillhörigheter, så att du snabbt kan plocka upp tråden i ditt nya hem. Det är trevligt att du också snabbt har tillgång till dina saker. Du kan också välja att ha all utrustning ansluten till ditt nya hem genom att flytta med en flyttfirma. De kan även återmontera dina möbler. Du kan sedan omedelbart börja packa upp rörliga lådor, så att du kommer att känna dig som hemma så snart som möjligt.

Nackdelar med en brådskande omlokalisering

En brådskande flytt har tyvärr ofta också många nackdelar jämfört med en ”normal” flytt. Du har inte lugnet att noggrant förbereda din flytt, vilket innebär att du kan vara mindre exakt när du packar dina ägodelar. Du kommer snabbt till ditt nya boende med dina tillhörigheter, men du kanske inte har haft tid att ordentligt märka alla lådor eller sortera dina tillhörigheter i förväg. Det kan därför ta lite längre tid att sortera ut lådorna när du anländer till ditt nya hem. Försök alltid att hålla dig sval under nödsituationen och försök att arbeta ordentligt där det är möjligt. Våra tips för en nödsituation kan hjälpa dig med detta.

Vad kostar ett nödläge?

Du kommer att märka att många borttagningsföretag tar ut ett högre pris för en brådskande flytt. Vissa andra anser att du redan har tillräckligt med bekymmer och inte tar ut extra tilläggsavgifter för ett brådskande flyttar under veckan. Ta det lugnt och välj inte första bästa, här kan du spara in några kronor.

Tips för en nödsituation

  • Eftersom du redan har tillräckligt med tankarna under en brådskande flytt, ger vi dig några råd för att kunna arbeta på det mest strukturerade sättet som möjligt.
  • Vid sotskador eller vattenskador, ring ett specialiserat företag
  • Försök att hålla dig lugn så mycket som möjligt så att du inte förbiser för många saker.
  • Köp tillräckligt med flyttkartonger, bättre för många än för få!
  • På grund av den korta tiden kan du inte välja dina ägodelar för mycket. Tänk inte för länge på dina tillhörigheter, men fortsätt att packa snabbt
  • Skapa olika hörn i rummet: ett hörn för saker som behöver tas bort, ett hörn för återvinningscentret eller andra människor och slutligen hörnet för saker som behöver tas till den nya platsen. Ordna alla saker snyggt och snabbt i dessa hörn
  • Skriv tydligt ner vad som finns inuti och var lådan ska gå. Det är också lämpligt att göra en åtskillnad mellan lådor som omedelbart behövs och lådor som kan vänta ett tag innan de packas upp;
  • Gör en inventering av värdepapper som kan kräva ytterligare försäkring innan de lastas in i flyttbilen
  • Ange tydligt för flyttarna vilka föremål som måste föras till vilken plats om det är önskvärt att leverera föremål till flera platser. Detta kan också göras helt enkelt genom att märka artiklarna med färger eller siffror.

Kontakta oss om du behöver flyttstädning i Malmö!